Mitä eroa on 2- ja 4-kerroksisella piirilevyllä

2023-06-13

2-kerroksisen piirilevyn ominaisuudet
Ero 2- ja 4-kerroksisten piirilevyjen välillä on, että niissä on eri kerroksia2-kerroksinen piirilevyon vain kaksi kerrosta piirilevyjä, kun taas 4-kerroksisessa piirilevyssä on neljä kerrosta piirilevyjä. Näillä kahdella piirilevyllä on erilaiset vaatimukset ja ominaisuudet suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Ensinnäkin 2-kerroksisessa piirilevyssä on kaksi kuparikerrosta ja sitä kutsutaan kaksipuoleiseksi piirilevyksi. Koska se on kaksipuolinen, se tarjoaa mekaanista tukea ja voi yhdistää komponentteja molemmilta puolilta. A2-kerroksinen piirilevysiinä on kaksi kuparikerrosta substraattimateriaalin kanssa. Myös levylle porataan reikiä, joita kutsutaan viaksi. Tämä mahdollistaa piirien kytkemisen levyn toiselta puolelta toiselle.
The2-kerroksinen piirilevysille on ominaista yksinkertainen rakenne ja alhaiset kustannukset, mikä sopii yksinkertaiseen piirisuunnitteluun. Lisäksi johdotus a2-kerroksinen piirilevyon suhteellisen yksinkertainen, jota on helppo ylläpitää ja korjata. Koska piirilevyjä on kuitenkin vain kaksi kerrosta, niiden signaalinsiirron ja impedanssin ohjausominaisuudet ovat heikot, eivätkä ne sovellu suurnopeuksisten ja suurtaajuisten piirien suunnitteluun. Sitä vastoin 4-kerroksiselle piirilevylle on ominaista sen vahvempi signaalinsiirto ja impedanssin ohjauskyky, joka sopii nopeaan ja korkeataajuiseen piirisuunnitteluun. Lisäksi 4-kerroksisen piirilevyn johdotus on monimutkaisempaa, mutta monimutkaisempia piirisuunnitelmia voidaan saavuttaa useammilla kerroksilla. Monimutkaisen rakenteensa ja korkeiden kustannustensa vuoksi se ei kuitenkaan sovellu yksinkertaiseen piirisuunnitteluun. Lyhyesti sanottuna 2- ja 4-kerroksisilla piirilevyillä on omat soveltuvat skenaarionsa ja ominaisuutensa, ja ne on valittava erityisten piirisuunnitteluvaatimusten mukaan.2-kerroksisen piirilevyn valmistusvaikeus

2- ja 4-kerroksisten piirilevyjen valmistusvaikeudet2-kerroksinen piirilevyValmistusvaikeus on suhteellisen alhainen, koska siinä on vain kaksi kerrosta piirilevyjä ja piiriasettelu on suhteellisen yksinkertainen. Kuitenkin jopa a2-kerroksinen piirilevyvaatii kokeneen valmistajan varmistamaan levyn laadun.JBpcbValmistajalla on 13 vuoden tuotantojohtamiskokemus ja hän hallitsee oikean prosessin ja tekniikan piirilevyn tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Sitä vastoin 4-kerroksisia piirilevyjä on vaikeampi valmistaa. Siinä on enemmän piirikerroksia ja se vaatii monimutkaisempaa asettelua ja suunnittelua.JBpcbvalmistajat ovat hallinneet korkeamman tason teknologiaa varmistaakseen levyn laadun ja suorituskyvyn. Lisäksi 4-kerroksiset piirilevyt ovat myös kalliimpia valmistaa, koska tarvitaan enemmän materiaaleja ja monimutkaisempi valmistusprosessi. Yleisesti,2-kerroksinen piirilevyvalmistusvaikeus on suhteellisen alhainen, muttaJBpcbvalmistajilla on edelleen oltava ammatillista tietämystä ja taitoja. 4-kerroksinen piirilevy on vaikeampi valmistaa ja vaatii korkeampaa tekniikkaa ja korkeampia kustannuksia. Olipa kyseessä 2- tai 4-kerroksinen piirilevy,JBpcbvalmistajien on varmistettava levyjen laatu ja suorituskyky vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin.
 
4-kerroksisen piirilevyn ominaisuudet
2- ja 4-kerroksiset piirilevyt ovat kahta tyyppiä, jotka ovat yleisiä piirilevyjen valmistuksessa. Suurin ero niiden välillä on kerrosten lukumäärä. A2-kerroksinen piirilevysiinä on vain 2 kerrosta viivoja, kun taas 4-kerroksisessa piirilevyssä on 4 kerrosta viivoja. Tällä erolla on suuri vaikutus levyn suorituskykyyn ja toimivuuteen. Ensinnäkin 4-kerroksisessa piirilevyssä on 4 kerrosta johdotusta. Nämä kerrokset laminoidaan alustaan. Ylä- ja alakerros ovat signaalikerroksia. Mutta sisäiset ovat maataso ja voimataso. Verrattuna2-kerroksinen piirilevy, 4-kerroksisella PCB:llä on parempi signaalin eheys ja häiriönestokyky. Tämä johtuu siitä, että 4-kerroksinen piirilevy voi tarjota enemmän maatasoja ja tehotasoja, mikä vähentää tehokkaasti signaalin ylikuulumista ja kohinahäiriöitä. Tämä on erityisen tärkeää suurtaajuisissa piireissä ja kohinaherkissä piireissä. Toiseksi 4-kerroksinen piirilevy voi tarjota enemmän johdotustilaa ja suuremman tiheyden. Saman koon alle 4-kerroksiseen piirilevyyn mahtuu enemmän laitteita ja johdotuksia kuin a2-kerroksinen piirilevy, mikä toteuttaa monimutkaisempia piiritoimintoja. Tämä on erityisen tärkeää suurille järjestelmille ja huippuluokan tuotteille. Lisäksi 4-kerroksinen piirilevy voi myös tarjota paremman lämmönpoistokyvyn. Kuparikalvokerroksen lisääminen piirilevylle voi lisätä lämmönpoistoaluetta, mikä vähentää piirin lämpötilaa ja parantaa järjestelmän vakautta ja luotettavuutta. Lyhyesti sanottuna 4-kerroksisella piirilevyllä on parempi suorituskyky ja luotettavuus kuin a2-kerroksinen piirilevyja sopii monimutkaisempaan ja huippuluokan piirisuunnitteluun.

4-kerroksisen piirilevyn valmistusvaikeus
1,2- ja 4-kerroksisten piirilevyjen valmistuksen vaikeus: Piirilevyjen valmistus on välttämätön lenkki elektroniikkatuotteiden valmistuksessa ja sen laatu vaikuttaa suoraan koko tuotteen vakauteen ja luotettavuuteen. Piirilevyjen valmistuksessa 2- ja 4-kerroksiset piirilevyt ovat kaksi yleisintä tyyppiä, ja myös niiden valmistuksen vaikeus vaihtelee. Verrattuna 4-kerroksiseen piirilevyyn, a2-kerroksinen piirilevyon helpompi valmistaa. Koska2-kerroksinen piirilevysiinä on vain 2 kerrosta piirejä, valmistusprosessin aikana on suoritettava suhteellisen vähän prosesseja ja kustannukset ovat suhteellisen alhaiset. Kuitenkin,2-kerroksiset piirilevytniissä on rajallinen johdotustila, eivätkä ne sovellu monimutkaisiin piirirakenteisiin. Verrattuna a2-kerroksinen piirilevy, 4-kerroksinen piirilevy on vaikeampi valmistaa. Koska 4-kerroksisessa piirilevyssä on 4 kerrosta piirejä, valmistusprosessin aikana on suoritettava suhteellisen monia prosesseja, ja kustannukset ovat suhteellisen korkeat. 4-kerroksisessa piirilevyssä on kuitenkin suurempi johdotustila, se soveltuu monimutkaiseen piirisuunnitteluun ja sillä on parempi häiriönestokyky. Yleisesti ottaen 2- ja 4-kerroksisilla piirilevyillä on omat etunsa ja haittansa, ja minkä tyyppinen piirilevyn valmistustapa valitaan, riippuu tietystä piirisuunnittelusta ja tuotevaatimuksista.
2. Vaikeus 4-kerroksisten piirilevyjen valmistuksessa: 4-kerroksisia piirilevyjä on vaikeampi valmistaa, pääasiassa koska siinä on 4-kerroksisia piirejä ja se vaatii enemmän prosesseja. Seuraavassa on joitain vaikeita kohtia, jotka on hyvä huomioida 4-kerroksisen piirilevyn valmistusprosessin aikana: Ensinnäkin tarvitaan useita kemiallisia syövytyksiä. 4-kerroksisen piirilevyn valmistuksessa tarvitaan useita kemiallisia syövytyksiä ei-toivotun kuparifolion syövyttämiseksi pois. Tämä prosessi vaatii tarkan ajan ja lämpötilan hallinnan, muuten kuparifolio syövytetään liikaa tai se ei syövytä puhtaaksi. Toiseksi tarvitaan useita painalluksia. 4-kerroksisen piirilevyn valmistuksessa vaaditaan useita puristustoimenpiteitä, jotta kerrosten väliset linjat yhdistetään toisiinsa.

 
2- ja 4-kerroksisen piirilevyn sovellusskenaariot
2-kerroksinen piirilevyja 4-kerroksiset PCB-piirilevyt ovat myös erilaisia ​​sovellusskenaarioissa.2-kerroksinen piirilevysopii yksinkertaisiin piirirakenteisiin, kuten LED-valoihin, äänivahvistimiin jne. Koska siinä on vain kaksi kerrosta piirilevyjä, se on suhteellisen edullinen valmistaa. Lisäksi piirin layout2-kerroksinen piirilevyon suhteellisen yksinkertainen, mikä on helppo korjata ja korjata. 4-kerroksinen piirilevy soveltuu monimutkaisempiin piirirakenteisiin, kuten tietokoneiden emolevyihin, tietoliikennelaitteisiin jne. Koska siinä on enemmän piirilevykerroksia, siihen mahtuu enemmän piirikomponentteja. Lisäksi 4-kerroksisen piirilevyn piiriasettelu on monimutkaisempi, mikä voi saavuttaa suuremman signaalin lähetysnopeuden ja pienemmän häiriöhäiriön. Yleisesti ottaen a2-kerroksinen piirilevysopii yksinkertaiseen piirisuunnitteluun, on edullinen ja helppo korjata ja korjata; kun taas 4-kerroksinen piirilevy sopii monimutkaiseen piirisuunnitteluun, johon mahtuu enemmän piirikomponentteja, saavutetaan suurempi signaalinsiirtonopeus ja vähemmän kohinahäiriöitä.
 
 

 
 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy