Mikä on PCB-suunnittelu?

2023-06-15


Määritelmä PCB Design
Mikä on PCB-suunnittelu? PCB-suunnittelu viittaa prosessiin, jossa piirikaaviot muunnetaan todellisiksi piirilevyiksi. Se sisältää sarjan tehtäviä, kuten piiriasettelu, komponenttien valinta, reitityssuunnittelu ja sähköisten ominaisuuksien analyysi. Piirilevysuunnittelun tarkoituksena on saavuttaa piirien luotettavuus, vakaus ja suorituskyvyn optimointi. Se on olennainen osa elektroniikkatuotteiden valmistusprosessia ja yksi elektroniikkainsinöörien tarvittavista taidoista. Piirilevysuunnittelun määritelmä on prosessi, jossa piirikaaviot muunnetaan todellisiksi piirilevyiksi. Se sisältää kaikki elektroniikkatekniikan näkökohdat ja vaatii insinööreiltä vankkaa piiritietoa, ammattitaitoisia suunnittelutaitoja ja runsaasti käytännön kokemusta. Piirilevysuunnittelun laatu vaikuttaa suoraan elektroniikkatuotteiden suorituskykyyn ja luotettavuuteen, joten sillä on tärkeä rooli elektroniikkatuotteiden valmistusprosessissa.
 
Piirilevyn suunnitteluprosessi
1. PCB on lyhenne sanoista Printed Circuit Board, eli painettu piirilevy, joka on elektronisten komponenttien kantaja. Piirilevyn suunnittelussa on tarkoitus muuntaa piirikaavio todelliseksi piirilevyasetukseksi piirin toiminnan toteuttamiseksi.

2. Piirilevyn suunnitteluprosessi sisältää yleensä seuraavat vaiheet:

(1) Kaaviosuunnittelu: suorita piirisuunnittelu piirikaavion mukaisesti.

(2) Pakkauksen suunnittelu: Valitse sopiva komponenttipaketti ja suorita pakkaussuunnittelu.

(3) Asettelusuunnittelu: Piirikaavion ja pakkaussuunnitelman mukaan suorita piirilevyn asettelusuunnittelu.

(4) Reitityssuunnittelu: Suorita piirilevyn kytkentäsuunnittelu piirilevyn asettelusuunnitelman mukaan.

(5) Tuotteiden valmistustiedostot: muunna piirilevyjen suunnittelutiedostot valmistustiedostoiksi valmistusta varten.

(6) Piirilevyjen valmistus: Piirilevyjen valmistus tapahtuu valmistusasiakirjojen mukaisesti.

(7) Hitsaus ja testaus: Komponenttien hitsaus piirilevyyn sekä testaus ja virheenkorjaus. Yllä oleva on PCB-suunnittelun perusprosessi, eri projektit voivat olla erilaisia. Varsinaisessa käytössä sitä on säädettävä ja optimoitava tietyn tilanteen mukaan parhaan piirilevyn suunnitteluvaikutuksen saavuttamiseksi.

 
Huomioitavaa piirilevysuunnittelussa

Varotoimet piirilevyjen suunnittelussa

1. Komponenttien valinta: Kun haluat valita komponentteja, joilla on luotettava laatu ja vakaa suorituskyky, kiinnitä samalla huomiota siihen, vastaavatko komponenttien koko ja nastavälit piirilevyn asettelun vaatimukset.

2. Piirilevyn asettelu: Eri komponenttien järkevä asettelu vaaditaan, jotta piirilevystä tulee kompakti, kaunis ja helppo valmistaa ja huoltaa. Samalla on otettava huomioon sellaiset tekijät kuin linjan pituus ja signaalin häiriöt.

3. Johdotus: Piirin suunnittelun vaatimusten mukaisesti jokainen signaalilinja on järjestettävä kohtuullisesti signaalihäiriöiden ja keskinäisten häiriöiden välttämiseksi. Kiinnitä samalla huomiota parametrien, kuten rivin leveyden ja rivivälin, asettamiseen.

4. Tuotanto: Kiinnitä huomiota piirilevyn laadun varmistamiseen tuotantoprosessin aikana, kuten korroosion estämiseen ja piirien tarkkuuden ylläpitämiseen. Samalla on kiinnitettävä huomiota myös turvalliseen tuotantoon, kuten kemikaalien myrkytyksen estämiseen.

5. Tarkastus: Kun tuotanto on valmis, piirilevy on tarkastettava sen varmistamiseksi, että piirilevyn suorituskyky täyttää suunnitteluvaatimukset. Lyhyesti sanottuna PCB-suunnittelussa meidän on kiinnitettävä huomiota kohtuulliseen materiaalivalintaan, järkevään layoutiin, kohtuulliseen johdotukseen, varmistettava tuotannon laatu ja suoritettava tiukka testaus korkealaatuisten ja luotettavien piirilevyjen valmistamiseksi.

 
Piirilevysuunnittelun sovellusalue
JBpcb:llä on vanhempi insinööritiimi, jolla on 13 vuoden kokemus. Insinöörien on otettava huomioon piirin luotettavuus, vakaus, johdotuksen rationaalisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus ja muut tekijät suunnittelussaan varmistaakseen piirin normaalin toiminnan. Piirilevysuunnittelun sovellusaloja käytetään laajalti elektronisten tuotteiden, kuten tietokoneiden, matkapuhelimien, televisioiden jne. valmistusprosessissa. Samaan aikaan piirilevysuunnittelua käytetään myös teollisuuden ohjauksessa, lääketieteellisissä laitteissa, ilmailussa ja muilla aloilla. täyttävät piirin luotettavuuden, vakauden ja suuren tiheyden vaatimukset. Teknologian jatkuvan kehityksen myötä PCB-suunnittelu kehittyy vähitellen suuren nopeuden, korkean taajuuden, suuren tiheyden, monikerroksisuuden ja joustavuuden suuntaan, mikä tarjoaa parempia ratkaisuja elektronisille tuotteille eri aloilla.
 

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy