PCB VS PCBA

2023-04-06


PCB:n ja PCBA:n vertailu

PCB ja PCBA ovat kaksi elektroniikkateollisuudessa yleisesti käytettyä termiä, ja niiden välillä on selvä ero. PCB viittaa piirilevyyn, joka on elektroniikkatuotteiden perusta ja elektroniikkatuotteiden "luuranko". Se on elektronisten komponenttien perustuki. Sen päätehtävä on yhdistää elektronisia komponentteja; PCBA tarkoittaa valmistunutta SMT-pakettia PCB tarkoittaa komponenttia, jossa on piirilevylle asennettuja elektronisia komponentteja. Se on elektroniikkatuotteiden "lihas". Se on elektroniikkatuotteiden toimintojen toteutusosa ja elektroniikkalaitteiden ydin. Sen päätehtävä on koota elektronisia komponentteja, jotta se voi toimia normaalisti. Siksi ero PCB:n ja PCBA:n välillä on: PCB on elektronisten komponenttien liitäntä, kun taas PCBA on elektronisten komponenttien kokoonpano.

PCB:n valmistusprosessi

PCB ja PCBA ovat kaksi peruskäsitettä nykyaikaisessa elektroniikan valmistuksessa. PCB on lyhenne sanoista Printed Circuit Board, joka tarkoittaa painettua piirilevyä ja on yksi elektroniikkatuotteiden peruskomponenteista. Piirilevy koostuu johdinkerroksesta, eristyskerroksesta ja metalloidusta kerroskerroksesta jne., joita käytetään elektronisten laitteiden liittämiseen ja tukemiseen. PCBA on lyhenne sanoista Printed Circuit Board Assembly, joka viittaa elektronisten laitteiden kokoonpanoon ja niiden juottamiseen PCB:hen kokonaisen piirilevyn muodostamiseksi. PCBA sisältää kaksi kokoonpanomenetelmää: SMT (pinta-asennustekniikka) ja THT (plug-in-tekniikka). Piirilevyn valmistusprosessilla tarkoitetaan prosessia, jossa alkuperäinen PCB-asettelupiirros muunnetaan todelliseksi piirilevytuotteeksi. Koko prosessi sisältää piirilevyjen suunnittelun, piirilevyjen valmistuksen, piirilevyjen kokoonpanon jne. Niiden joukossa piirilevyjen valmistus on kriittisin vaihe koko tuotantoprosessissa. Jaettu pääasiassa grafiikkaan, valolitografiaan, etsaukseen, rei'itykseen, metallointiin, pintakäsittelyyn ja muihin vaiheisiin. Valmistusprosessissa tulee kiinnittää huomiota PCB:n ulkoasun ja suunnittelun lisäksi myös materiaalien valintaan, käsittelytekniikan valvontaan ja laaduntarkastukseen. Yleensä PCB ja PCBA ovat välttämättömiä osia nykyaikaisessa elektroniikkavalmistuksessa, ja piirilevyjen valmistusprosessi on tärkeä linkki piirilevyjen laadun varmistamiseksi. Tulevaisuudessa elektroniikkatekniikan jatkuvan kehityksen myötä PCB:n ja PCBA:n käyttö laajenee koko ajan.

PCBA:n tuotantoprosessi

PCB:n ja PCBA:n tuotantoprosessi on hyvin erilainen. PCB viittaa painettuun piirilevyyn, joka on piirilevy, joka on päällystetty metallikuparikalvokerroksella yhdellä tai useammalla eristyssubstraattikerroksella ja yhdistetty sitten kuparilangoilla; kun taas PCBA viittaa komponenttien asennusprosessiin PCB:lle, joka sisältää kaksi asennustapaa SMT (surface mount) ja DIP (plug-in). SMT on prosessi, jossa komponentit asennetaan piirilevyn pintaan, kun taas DIP on prosessi, jossa komponentit asennetaan piirilevyn liitäntään. PCBA:n valmistusprosessiin kuuluu myös vaiheita, kuten juottaminen ja testaus, joissa voidaan varmistaa piirilevyn laatu ja luotettavuus. Piirilevyn ja PCBA:n yhteiset kohdat

PCB:llä ja PCBA:lla on monia yhteisiä asioita. Ensinnäkin ne on valmistettu yhdestä tai useammasta kerroksesta kuparipäällysteistä kalvoa ja alustaa. Molempia käytetään laajalti elektroniikkateollisuudessa ja molempia voidaan käyttää elektronisten komponenttien liittämiseen. PCB on lyhenne painetusta piirilevystä, joka on substraatti, jota käytetään elektronisten komponenttien liittämiseen. Samanaikaisesti PCBA on painettujen piirilevyjen kokoonpano, joka on elektronisten komponenttien asentaminen piirilevylle.

PCB:n ja PCBA:n käyttö

Sekä PCB:tä että PCBA:ta käytetään laajalti elektroniikkateollisuudessa, niillä on ilmeisiä eroja, mutta niillä on myös yhteisiä tarkoituksia. Piirilevyllä tarkoitetaan piirilevyä, joka on elektroniikkalaitteiden perusta, jolle on asennettu elektronisia komponentteja elektroniikkalaitteiden toimintojen toteuttamiseksi. PCBA viittaa painetun piirilevyn kokoonpanoon, joka kokoaa piirilevyn komponentit toteuttamaan elektronisten laitteiden toiminnan. Sekä PCB:llä että PCBA:lla on tärkeä rooli elektroniikkateollisuudessa. PCB:llä ja PCBA:lla on laaja valikoima sovelluksia, ja niitä voidaan käyttää elektroniikkalaitteiden, kulutustavaroiden, autojen, lääketieteen, turvallisuuden, älykkään kodin ja muilla aloilla.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy